Eventlarge ole martin lund b .fasade "I Shall Not Name You" av Ole Martin Lund Bø 2010. Foto: Ole Martin Lund Bø

Rom for kunst

Rom for kunst er den temporære kunstsatsingen til Bane NOR Eiendom. Satsingen har vært drevet på Oslo Sentralstasjon siden 2001. Rom for kunst har i perioder også vist prosjekter på togstasjonene i Trondheim og Stavanger.

Oslo Sentralstasjon

Målsettingen med Rom for kunst er å ta i bruk stasjonsområdene på nye måter ved å presentere tidsbegrensede og stedsspesifikke kunstprosjekter. Bane NOR Eiendom ønsker å skape gode kunstopplevelser i offentlig rom for de mange besøkende på stasjonene. Utstillingene og arrangementene har oppnådd stor oppmerksomhet og interesse såvel i mediene som blant folk flest. Rom for kunst har presentert både billedkunst, skulpturelle verk, musikalske stunt, installasjoner, performance og video. Kulturbyrået Mesén har vært kurator og produsent/prosjektleder for Rom for kunst siden starten i 2001 frem til 2012, og for 2014 – 2018. I 2012 - 2013 ble Rom for kunst ledet av Hovind AS & Kunsthall Oslo.

Prosjektet har to bærende elementer

Å skape nye visningsarenaer for kunst: Ved å løsrive kunstverket fra tradisjonelle visningsrom og plassere det inn i en ny ramme, henvender kunsten seg til publikum på helt nye premisser. 

Å gi tid til en kunstopplevelse: I en hverdag hvor tiden er i ferd med å bli en kommersiell vare er målet å gi tid og rom for kunstopplevelser.

Arenaen

Togstasjoner og offentlige bygg som Oslo Sentralstasjon er symbolbygg med sentrale funksjoner i en by. Som knutepunkt for trafikk og ferdsel preger områdene folks hverdag og bidrar til byens identitet og liv. Oslo S er Norges mest besøkte bygg og de besøkende utgjør et tverrsnitt av befolkningen. Kombinasjonen av den sentrale beliggenheten midt i Oslo, publikumsgruppen og det høye besøkstallet, gjør Oslo S til en interessant kunstarena.