Eventlarge tone og kate nrk1322827583 Åpning av årets julekalender på Oslo S. Intervju med NRK P2. Foto: Vibeke Christensen

«24:thinking»

Tone Emblemsvåg, Kate Pendry

1.12.2011 - 5.1.2012
Oslo S

I desember 2011 presenterte Rom for kunst sin julekalender for 2011. Kunstnerne Tone Emblemsvåg og Kate Pendry hadde blant annet hentet inspirasjon fra glassmalerier og John F. Kennedy i sitt verk 24:thinking.

De to kunstnerne ønsket å gi folk en opplevelse som pirret nysgjerrigheten, ga rom for ettertanke og samtidig sa noe om tiden vi lever i. De tok for seg merkedager vi ikke tradisjonelt forbinder med julen; slik som Verdens Aidsdag, Fredsprisutdelingen og Internasjonal dag for avskaffelse av slaveri. Dramatiker Kate Pendry skrev 24 tekster til julekalenderen der hun blant annet grep fatt i disse internasjonale merkedagene. Hun presenterte en ny tekst hver dag på fasaden og i lyddusjer inne på Oslo S. Her ga hun publikum en mulighet til å reflektere over vår egen samtid, sammen med Tone Emblemsvåg sin visuelle tolkning på fasaden.

Eventsmall 1deskate pendr1322828120
Eventsmall dsc00311322828195

Verket til Tone Emblemsvåg viste en rund klode med et barneansikt bestående av ulike symboler. «Jeg valgte å bruke det uskyldige barnet som symbol. I stedet for et tradisjonelt glassmaleri som har en religiøs madonna eller Jesus avbildet, er jorden gjennom barnets ansikt vår madonna i kunstverket. Det er hun som formidler sine tanker om sameksistens og globale spørsmål.» sier Emblemsvåg om sitt visuelle verk, som også ble «levende» om kvelden med ulike videoprojeksjoner på fasaden.«Rundt oss i samfunnet får vi hele tiden så mange beskjeder om hva som skiller oss mennesker; hudfarge, religion, kulturell bakgrunn, arv, elite kontra folk flest, etc. Men som John F. Kennedy sa: " …our most basic common link is that we all inhabit this planet. We all breathe the same air. We all cherish our children’s future. And we are all mortal….". Det er inspirerende sagt. Mye av det vi lager til denne julekalenderen har et globalt element som forener oss mennesker» sier Kate Pendry.

Eventsmall dsc00291322828282
Eventsmall dsc00431322828410

Produsent og prosjektleder: Kulturbyrået Mesén            

Oppdragsgiver: Rom Eiendom AS                                                

Trykk: Megaprint                                                                    

Montering: Carle Lange, Frode Myhr og Montage        

Løpetekstskjerm fasaden: Deichmanske bibliotek og to-be-more    

Lyd design: Harald Wingård og Kate Pendry, Produsert ved Studio Ultrasound, Oslo                                          

Takk til: Julian Rasmussen Podolski og Mai Lise Rasmussen