«Aftermath»

11.1.2007 - 6.2.2007
Oslo S

aftermath

1.

The consequences or aftereffects of an event, esp. when unpleasant 2.

New grass growing after mowing or harvest

  • Ole Giæver: Ambisjon
  • Katja Høst: Signpainters
  • Line Halvorsen: Home
  • Inger Lise Hansen: Static
  • Ingvild Langgård: Race

Rom for Kunst ønsket 11. januar 2007 velkommen til utstillingsåpning på Oslo S, ved drosjeholdeplassen Inngang nord . Utstillingen stod til og med 7. februar.

Kurator for Aftermath er Katina Maraz.

Med utgangspunkt i begrepet aftermath var det valgt ut fem verk som forholdt seg til dette på ulike måter. Tiden etterpå kan romme mange forskjellige tilstander, opplevelser, reaksjoner og refleksjoner,og kan gi forståelse til handlinger og hendelser som i seg selv virker meningsløse.

  • Ambisjon av Ole Giæver, viser en ung mann som løper i et skjærgårdslandskap. Utrykket er vakkert og fortettet, og på slutten av filmen oppstår det en tvil som gjør at man får sympati for mannen som ellers fremstår som sterk og idealisert.
  • Signpainters av Katja Høst er et arbeid som, i likhet med flere av hennes verk, tematiserer og viser frem små menneskelige utrykk som vi alle kjenner. Ved å ta disse ut av sammenhengen, klarer hun å overskride det hverdagslige til å bli utrykk for noe viktig og vakkert.
  • Line Halvorsens Home bruker tekst til å overprøve bildets innhold. Resultatet gir en surrealistisk ambivalens som er dypt menneskelig.
  • Inger Lise Hansen viser i Static landskaper og byer som bakgrunnsteppe for en verden i konstant forandring. Tiden overprøver sivilisasjonens spor, gjør det menneskelige sårbart og naturens tilpasnings- og forandringsevne til noe uungåelig.
  • Ingvild Langgårds Race viser hester styrt av mennesker på en galoppbane. Her blir hesten et bilde på menneskers glede og behov for å temme naturen, mens hesten selv fremstår som rå og vakker kraft.

Prosjektet er produsert av Rom for kunst ved Kulturbyrået Mesén.

Eventlarge pressebilde aftermath 1 ole giaever