«AGORA – Randbetingelser»

Natasha Barrett, Arkitektgruppen OCEAN NORTH

24.5.2002 - 19.6.2002
Oslo S

En installasjon om forholdet mellom lyd og arkitektur.

Installasjonen befant seg over, under og rundt en gangbro midt i avgangshallen på Oslo S.

Den fysiske installasjonen besto av fem store seil og 150 meter aluminiumsrør. Lydmaterialet (komposisjonen) ble generert ved elektroniske lyder, samt opptak av lyder real time og ved at elementer i installasjonen lagde lyd.

Installasjonen var et samarbeid mellom komponist Natasha Barrett og arkitektgruppen OCEAN NORTH.


Eventsmall agora ii original