Eventlarge untitled

«Animerte meldinger»

Nina K. Rønne

31.5.2002 - 15.8.2002
Oslo S

Som del av prosjektet Litterære meldinger på Oslo S i 2002, ble animasjonen "Animerte meldinger" vist på Videogalleriet.

Animasjon av Nina N. Rønne.

De animerte tekstutdragene som ble vist tok utgangspunkt i bestillingsverkene til fem norske forfattere som ble presentert på fasadene til Oslo S. Prosjektet Litterære meldinger på ble første gang gjennomført i 2002. Prosjektet er produsert av Rom for kunst v/ Kulturbyrået Mesén.