«Bak fasaden»

6.1.2005 - 1.5.2010
Oslo S

Ved bruk av 180 lyspunkter hadde lysdesigner Kurt Hermansen skapt en fornyet fasade på Oslo S. Installasjonen skapte fargeendringer på fasaden som varierer gjennom døgnet.

Utgangspunktet for prosjektet var at NSB og Aberdeen Property Investors ønsket å utbedre fasaden ved hovedinngangen til Oslo S. Stasjonbygget karakteriseres av sin mørke fasade, og behovet for en lyssetting var særlig merkbart i vinterhalvåret. Bak fasaden skal vises hver vinter i årene som kommer. Lysistallasjonen blir bruk også i andre kunstprosjekter på Oslo S.

Klipp fra media

  • Oslo S sprer fargeglede, Dagsavisen
  • Oslo S sprer fargeglede, Tvedestrandsposten
  • Oslo S sprer fargeglede, Østlandsposten

Prosjektet er produsert av Rom for Kunst ved Kulturbyrået Mesén.

Eventlarge bak fasaden i original
Eventsmall bak fasaden ii original
Eventsmall bak fasaden iii original
Eventsmall bak fasaden iv original
Eventsmall bak fasaden v original