«Bergen - Oslo»

29.10.2003 - 23.11.2003
Oslo S

En gruppe yngre kunstnere fra vestlandsområdet ble i 2003 invitert til å delta på en utstilling på Oslo S. Tema for arbeidene var sted og identitet.

Under Bergen – Oslo var store deler av Oslo sentralstasjon tatt i bruk som utstillingsarena. Utstillingen representerte et stort spenn i kunstnerisk uttrykk og materialform. Fellesnevner for samtlige verk var den stedsrelaterte problematikken som oppstår ved å jobbe i et offentlig byrom. Tittelen på utstillingen henspiller på togstrekningen mellom de to mest sentrale byene i Norge, samt møtet mellom to ulike kunstmiljøer. Kurateringen ble gjort i samarbeid med Anne Thomassen fra Galleri Temp

Klipp fra media

  • Aftenposten: La egget på Oslo S

Andre medvirkende og samarbeidspartnere

Natten mellom 29. og 30. oktober ble 300 porselensegg med datostempel transportert med nattoget fra Bergen til Oslo. Eggene var spredd på togets senger og med en lapp hektet ved. Nattreisende passasjerer ble bedt om å delta i performancen ved å ta med seg ett tildelt egg og plassere dette i avgangshallen på Oslo S.

Stunts

The night between October 29th and 30th, 300 porcelain eggs with date imprints were transported on the night express from Bergen to Oslo. The eggs were distributed on the beds of the train and with a note attached. The passengers that travelled this night were invited to participate in the performance by bringing along an egg they had received and place it in the departure hall at Oslo S.

Prosjektet var støttet av Norsk Kulturråd og Oslo Kommune

Prosjektet er produsert av Rom for kunst ved Kulturbyrået Mesén.

Eventlarge bergen oslo 1 original
Eventsmall bergen oslo 2 original
Eventsmall p1010033