Eventlarge 32spinnersflor1301910111 Fra filmen Heaven Can Wait

«BULL.MILETIC»

29.3.2011 - 1.5.2011
Oslo S

Heaven Can Wait

 var et kunstprosjekt som utforsket panoramautsikten som betraktningsståsted -med utgangspunkt i fenomenet roterende restauranter.

Roterende restauranter er en form for kinetisk arkitektur oppfunnet i Tyskland i 1959 i kjølvannet av etterkrigstidens fremgang og teknologiske optimisme. I løpet av 60 tallet ble disse restaurantene raskt svært populære, og i dag finnes det mer enn 200 roterende restauranter rundt om i verden. Disse fortsetter å tiltrekke seg, og imponere, turister over hele verden med sin roterende panoramautsikt.

I den roterende restauranten er betrakteren lukket inne i en 360-graders roterende “projeksjon av virkeligheten.” Virtualitet kolliderer med virkelighet, vinduet med den roterende visningen gjør virkeligheten til en filmatisk hendelse. Disse restaurantene, landmerkene, er designet for å oppfylle en turists dagsorden ved å gi en umiddelbar følelse av mestring gjennom en langvarig forestilling om reise og evigvarende manifestasjon av stedet.

Les mer om prosjektet her

Heaven Can Wait, No. 32, 2010 – ble vist på skjermen ved nedgang til T-banen.