Eventlarge s dsc 0827

«Change of Direction»

Maria Miesenberger

30.6.2016 - 28.9.2016
Oslo S

11 m høy skulptur i bronse og stål på sjøsiden av Oslo S. 

Visningen er et samarbeid mellom Rom for kunstAkershus Exhibitions og Restad Gård.

Alle foto: Peter Lennby

Maria Miesenberger (f. 1965) er en svensk kunstner som arbeider med skulptur og fotografi. Hun er utdannet ved Konstfack i Stockholm og Parsons School of Design i New York. Hennes skulpturer og installlasjoner henter ofte tematikk fra barndom, minner og fravær. Selv uttrykker hun det slik: «Jeg tar for meg spørsmål som er viktige og interessante for meg; som hvordan vi formes som individer, hvordan vi frigjør oss og utvikler oss. En stor del av kunstnerskapet mitt dreier seg om å finne et språk, en måte å uttrykke meg på som jeg ikke finner i det skrevne eller talte ordet.»

Eventsmall s dsc 0991  1   1
Eventsmall s dsc 0916  1