Eventlarge do you see hele

«Do You See What I See?»

Eivind Blaker

19.9.2014 - 24.11.2014
Oslo S

75 vertikale linjer danner selvportrettet ”Do You See What I See?” Tusenvis av beslutninger, ingen tilfeldigheter. Jeg har en plan og jeg følger den. Logisk, riktig, behagelig. Alt annet er galt. Jeg ser et mønster der alt er som det skal være.

Ser du det jeg ser?

”Do You See What I See?” er et selvportrett i to farger og består av to PVC duker montert utenpå hverandre. Den ytterste duken er farget sort og er skåret ut i 75 vertikale linjer som danner motivet. Linjene endrer seg i bredden fra tynne til tykke linjer og sammen danner de et linjeraster som viser to stirrende øyne. På nært hold virker de 75 linjene som abstrakte striper, men på avstand ser man motivet tydeligere jo lenger bort man kommer fra det. 

- Jeg er fascinert av og jobber med systemer. Jeg analyserer og dissekerer motiver til min egen tolkning. Jeg gjenoppbygger motivet etter et sett med regler, en helhet som skaper en ny dimensjon, en ny måte å se på. Jeg interesserer meg for grenser og regler, og setter dem selv for hvert prosjekt. Jeg ser ting på en annen måte, og gjennom systemer er det lettere å visualisere dette. Ser du det jeg ser?

Eventsmall do you see what i see 2

Det å arbeide med kunst på fasaden av Oslo S krever presisjon. For Eivind Blaker er presisjon, logikk og det estetiske, utgangspunktet for hans kunst. Han utforsker området mellom det to-dimensjonale og tre-dimensjonale. Han bygger opp motivene lag-på-lag som gir et særeget uttrykk som holder seg til skiftende lysforhold og endringer i forhold til betrakterens perspektiv. Blaker er inspirert av tegneserier, actionbilder, natur og portretter. I arbeidet med verket her, har han utfordret formatet og opplevelsen av fasaden til Oslo S. Dette kan han fordi han planlegger, dissikerer bilder, setter dem sammen igjen til akkurat det bildet han mener er best.

Her. 

For publikum som ferdes rundt Oslo S.

Eventsmall do you see in the dark
Eventsmall bilde 2

Presse: Varden 9. september 2014. 

Mer om Eivind Blaker finner du på han nettside www.eivindblaker.net

Takk til Megaprint som løste oppgaven med trykk og som har håndskåret de 75 vertikale linjene og montert verket sammen med Eivind Blaker. 

Takk til Rom Eiendom og deres satsning på Rom for kunst og visning av kunst i offentlig rom. 

Kontakt: Kulturbyrået Mesén v/Vibeke Christensen, kunstprodusent vibeke@mesen.no