Eventlarge oslo s jan chris1316082083 En melankoli av Jan Christensen

«En melankoli»

Jan B. Christensen

22.9.2011 - 18.11.2011
Oslo S

Rom for kunst presenterte et tredelt verk av Jan Christensen på fasadene av Oslo S og som video inne på stasjonen. Jan Christensen sitt verk En melankoli er en personlig kunstnerisk tolkning av en kollektiv følelse; følelsen av meningsløshet og fortvilelse som reaksjon på vold og destruksjon.

En melankoli

“I etterkant av hendelsene i Norge, må verket på Oslo S kunne sies å være er et slags memento mori. Selv etter tragiske hendelser innhentes vi til slutt av hverdagen, og lærer oss å leve med sorgen som en erkjennelse av vår dødelighet.” Jan Christensen om verket En melankoli som ble vist på Oslo S sin hovedfasade.

Verket på flytogets glassfasade viste en delvis utvisket dato på et papirark med et ødelagt viskelær ved siden av. Datoreferansen er umiddelbar, og sett i forhold til det ødelagte viskelæret, diskuterte verket problemstillingen rundt både personlig og felles hukommelse og hva som ikke lar seg fjerne, og ikke kan glemmes.

Videoverket til Jan Christensen viste publikum en stop-motion animasjon av en stor samling fotografier hvor solens mange uttrykksformer ble gjengitt gjennom ulik justering av blenderåpning og lukketid. Det hektiske, men diffuse uttrykket, fremstilte solen som et livgivende og kraftfullt sentrum. Videoen vises på videoskjermer inne på Oslo S.

Eventsmall 3881316527637
Eventsmall jan chr oslo s f1317193049

Rom for kunst på Oslo S ønsket å gi plass til et kunstnerisk uttrykk som billedliggjorde en personlig respons på hendelsene på Utøya og i Regjeringskvartalet sommeren 2011. Situasjonen i Norge har siden den tid vært preget av både følelsesmessig og saklig debatt rundt årsakene bak hendelsene. Også emner som ytringsfrihet, diskusjonskanaler og kommunikasjon har i seg selv vært tema som har blitt drøftet. Dette har vært sett i lys av problemstillingene rundt redaksjonelle prinsipper, uttrykkets kontekst, samt definisjonen av moral og etikk og hva som skal beskrives som fascisme og rasisme. Teknologiens natur har gitt oss store uttrykksmuligheter, inkludert den individuelle stemmen, gjennom såkalte sosiale medier. Jan Christensen, som kunstner, representerer en individuell stemme som ønsket å fange en kollektiv stemning.

Rom Eiendom AS ville med Jan Christensen sitt verk for Rom for kunst, understreke vårt ønske om å tilby et rom i det offentlige, hvor kunstutrykket får plass til å gi respons, og en høyst personlig tolkning på hendelsene og den kollektive bearbeidelsen av det både individuelle og samfunnsmessige traumet. – Rom Eiendom AS v/Signe Horn, Direktør for strategi og samfunnskontakt.

Prosjektleder, produsent og kurator for Rom for kunst er Kulturbyrået Mesén.

Presseoppslag

NRK
Kunstkritikk
Nasjonalgalleriet NRK

Eventsmall jan chr oslo s h1317193086
Eventsmall jan christensen1316350771
Eventsmall jan chr video we1317193120