Eventlarge karlotta Santeri Tuori – Karlotta, 2003

«Finsk videokunst »

10.2.2011 - 28.3.2011
Oslo S

Med portrettet som tema presenterte vi et gjensyn med Santeri Tuori, Pasi Autio og Hannu Karjalaine, tre anerkjente videokunstnere fra Finland.

Santeri Tuori – Karlotta, 2003 og Wilma, 2006 
“Through a Looking Glass”
.

Mange av Tuoris tidligere arbeider har vært nært knyttet til portrettet og hvordan vi forstår det. “Through a Looking Glass” – serien prøver å snu situasjonen på hodet;
hvordan ser vi på oss selv, hvilke ønsker har vi og hvilke roller prøver vi?

Pasi Autio – Kyllä hmm ei hmm (Yes hmm no hmm), 2004-2006.


Lek, eksperimentering, improvisering og intuisjon beskriver Autios kunstneriske arbeid. Han begynner uten en klar målsetting, tar avgjørelser intuitivt og lar verket ta form i løpet av arbeidsprosessen. Han forsøker å ikke tenke på
tema eller innhold, for det kan få arbeidet til å stoppe opp og bli et uoverkommelig hinder. Verket “Kyllä hmm ei hmm” har blitt til gjennom en slik prosess.

Hannu Karjalainen – Man In A Blue Shirt, 2006


“Jeg har alltid vært interessert i og opptatt av portretter. Bare forestillingen om et portrett, det være seg et maleri eller et fotografi, lover den som ser det et glimt inn i personligheten, kanskje helt inn i sjelen, til den som er portrettert.”

Eventsmall maninablueshirt 1297170625
Eventsmall autiokyllahmmeih1297170754

Visningen er et samarbeid mellom Rom for kunst og Finsk Norsk Kulturinstitutt, produsert av Kulturbyrået Mesén.

Eventsmall wilma 11297170873