«Folkets Helter på Oslo S»

3.5.2006 - 15.8.2006
Oslo S

The G.U.N. Ladies presenterte “Folkets Helter” på Oslo S. 15. juni 2006 ble prosjektet Folkets Helter åpnet på fasaden til Oslo S. Prosjektet ble vist frem til midten av august samme år.

The G.U.N. Ladies har reflektert rundt betydningen av idealer og helter i dagens samfunn. I presse og media har vi sett utallige kåringer av forskjellige idoler, idealer og helter. Men det som ofte kjennetegner vinnere av disse kåringene eller konkurransene, er at pressen allerede har lagt premisser for utvelgelsen.

Mangfoldet rundt Oslo S hva gjelder etnisitet, yrkestilhørighet og alder, utgjør et interessant tverrsnitt av folk i Norge og gir et godt grunnlag for å kunne si noe om hva ”Folket” mener.

Klipp fra media

Prosjektet er produsert av Rom for kunst ved Kulturbyrået Mesén.

Eventlarge folkets helter i original
Eventsmall folkets helter ii original
Eventsmall folkets helter iv original
Eventsmall folkets helter v original
Eventsmall folkets h 8
Eventsmall folkets helterviiii 0 1 2 3 4
Eventsmall folkets helter a
Eventsmall folkets helter b