Eventlarge headlights 1  a k dolven "Headlights" - From His Last Winter av A.K. Dolven på videogalleriet

«From His Last Winter»

Anne Katrine Dolven

11.4.2002 - 11.5.2002
Oslo S

I forbindelse med utstillingen “Headlights” på Henie Onstad Kunstsenter i 2002, viste Anne Kathrine Dolven verket: "From His Last Winter", på Videogalleriet på Oslo S.

Arbeidet “From his last winter” (2000), for første gang vist i Norge i 2002, var en videreføring av utstillingen på Henie Onstad Kunstsenter. Videoen avbilder et par omslunget i et kyss. Kysset symboliserer et møtepunkt mellom to personer, samtidig som det kan markere begynnelsen eller avslutningen på et forhold eller livsløp.

Som en del av satsningen Rom for kunst på Oslo S ble det i 2002 etablert en visningsarena for videokunst på stasjonsområdet. Videogalleriet var operativ i tidsperioden 2002 – 2003. Videogalleriet har hatt ulike samarbeidspartnere som har bidratt med programmering og kuratering. I tillegg har Rom for kunst presentert egne kuarterte visninger.

Eventsmall headlights 2 a k dolven
Eventsmall headlights 3 siste.dolven

Prosjektet er produsert i samarbeid med Henie Onstad Kunstsenter og Rom for kunst ved Kulturbyrået Mesén.