«HC Gilje på Videogalleriet»

HC Gilje

24.4.2003 - 7.5.2003
Oslo S

To videoarbeider av HC Gilje ble presentert på Videogalleriet på Oslo S.

Arbeidet crossings, 2002, ble laget live under en turné med video-impro-trioen 242.pilots i februar 2002. Den var basert på prinsippet om å ta små deler av hver videoramme og lagvis bygge disse fragmentene opp på hverandre. Resultatet var en collage bestående av ulike tidsfragmenter.

Musikken er komponert av Jazzkammer. Arbeidet nearuki – sleepwakers, 2003, er første del av et større tokyo prosjekt med arbeistittel electric city. Visningen var kuratert av Rom for kunst i samarbeid med HC Gilje

Som en del av satsningen Rom for kunst på Oslo S ble det i 2002 etablert en visningsarena for videokunst på stasjonsområdet. Videogalleriet var operativ i tidsperioden 2002 – 2003. Videogalleriet har hatt ulike samarbeidspartnere som har bidratt med programmering og kuratering. I tillegg har Rom for kunst presentert egne kuarterte visninger.

Prosjektet er produsert av Rom for kunst ved Kulturbyrået Mesén.

Eventsmall crossings hc gilje 2