Eventlarge 384790 10151230006038798 1644080199 n

«Høstutstillingen 2012»

Marthe Ramm Fortun, Anja Carr, Circus Caracas Cerberus, Gisle Harr, Hanne Friis

I forbindelse med 125-års jubileet har Høstutstillingen inngått et samarbeid med kunstprogrammet Rom for kunst om bruk av Oslo S som en satellitt til utstillingen på Kunstnernes Hus. Oslo S er langt på vei Norges travleste sted.

Svært mange og vidt forskjellige mennesker strømmer gjennom og bruker stasjonenog de tilhørende servicetilbudene hver eneste dag.

Kunstverk som plasseres ut i denne hverdagsvirkeligheten møter et mildt sagt sammensatt publikum. Gjennom satellitten på Oslo S inkluderer Høstutstillingen et aspekt ved dagens kunst som handler om å la kunstverk bli del av byens liv og bevegelsesstrøm. Uttrykksformer som skulptur, tekstil, film og performance er representert.

Syv kunstnere er valgt ut og skal vise kunst inne i og utenfor stasjonen. Ingrid Askeland er representert med en gigantisk keramikkflaske med motiver hentet fra det norske folkedypet. Hanne Friis viser et stort tekstilt arbeid i reflekterende materiale. Gisle Harr viser skulpturer av mennesker i halv størrelse plassert på ulike steder i stasjonen. Marthe Ramm Fortun gjennomfører det hun en kaller improviserte lesesirkler. Det er en performance-rekke som foregår utenfor ulike butikker på Oslo S. Nikolai Torgersen viser en animasjonsfilm som utspiller seg i konkrete bymiljøer i Oslo. Områder utenfor stasjonen blir også tatt i bruk. Det gjelder Anja Carr som står bak performancen Tiger Tiger på tigerskulpturen på Jernbanetorget. Sist, men ikke minst, vil Circus Caracas Cerberus gjøre en performanceserie i den gamle tre-alléen ved Christian Frederiks plass. Her inngår improvisert musikk, dans og lysskulpturer.

En egen folder med kart som viser plasseringene av kunstverkene og tidspunktene for performancene distribueres gratis til passasjerer og publikum på Oslo S. I tillegg er folderen inkludert i Høstutstillingens utstillingskatalog.

Høstutstillingen på Oslo S åpner offisielt lørdag 8. september kl. 15.00 med performance av Anja Carr på tigerskulpturen på Jernbanetorget.

Marthe Ramm Fortun gjennomfører første lesesirkel kl. 16.00 i sentralhallen.

Kurator og produsent: Kunsthall Oslo og Hovind.

Eventsmall 150159 10151164119853798 419417972 n
Eventsmall 252548 10151157217343798 908537479 n
Eventsmall 260100 10151164106373798 1761694443 n