«I read the news today oh boy»

10.8.2005 - 9.9.2005
Oslo S

Fotografi av Birgitte Sigmundstad på fasaden til Oslo S.

Birgitte Sigmunstad henter inspirasjon til sine motiver fra bilder på sports- og nyhetssidene i media. Fotografiet som ble vist på Oslo S tematiserer pressefotografier tatt etter skyteepisoden ved Columbine High School i USA i 2001.
Gjennom hele 2005 hadde Rom for kunst på Oslo S fokus på fotokunst. Arbeidene til fire unge representanter for norsk fotokunst ble i 2005 presentert i storformat på fasaden til Oslo S.

Klipp fra media

  • Aftenposten: Gjør kunst av pressebilde

Andre medvirkende og samarbeidspartnere

Forbundet Frie Fotografer har vært en sentral samarbeidspartner for kurateringen av satsningen på fotokunst på Oslo S.

Prosjektet er produsert av Rom for Kunst ved Kulturbyrået Mesén.

Eventlarge i read the news today i original
Eventsmall i read the news today ii original