«I tide»

14.2.2002 - 14.3.2002
Oslo S

Marianne Heskes installasjon "I Tide" henvendte seg direkte til publikummet på Oslo S, og deres forhold til tidsbegrepet.

Et webkamera registrerte publikummet på stasjonen, og et tidsforskøvet bilde ble vist i avgangshallen på Oslo S, slik at man så seg selv i en annen situasjon enn real time.

Prosjektet er produsert i samarbeid med Henie Onstad Kunstsenter Telenor Expo og Rom for Kunst på Oslo S v/ Kulturbyrået Mesén.

Eventlarge marianne heske 1 original
Eventsmall marianne heske 2 original