Eventlarge sandbergutenti1298903613 Uten tittel - Tom Sandberg

«In transit»

Tom Sandberg

2.3.2011 - 10.5.2011
Oslo S

Uten tittel, 2004 – 2010

Tom Sandberg ble regnet som en av Norges ledende kunstnere, og hans arbeid høstet stor anerkjennelse internasjonalt. Han har hatt en rekke utstillinger i Europa og i USA. Den første museumsutstilllingen av Sandbergs fotografier ble vist ved Henie-Onstad Kunstsenter i 1977, og han har vært svært sentral for utviklingen av kunstfotografiet i Norge. Han mottok i 2010 Anders Jahres Kulturpris, den fremste utmerkelsen for norske kunstnere og var i prosjektets dager aktuell med separatutstilling på Lillehammer Kunstmuseum.

Kunsthistoriker Torunn Liven har skrevet følgende tekst om utstillingen på Oslo S:

In transit

Utforskning av formater var alltid sentralt i arbeidet til Tom Sandberg som skrev norsk kunsthistorie i 1991 med utstillingen av portretter av komponister som John Cage og Krzysztof Penderecki på størrelse med Mark Rothkos malerier. På Oslo S tøyet han grensene for fotografiets format og funksjon ytterligere. Det er fotografiet som indeksikalsk tegnvirkelighet mer enn representasjon som er på spill, slik Sandberg tidlig radikaliserte fotografiet med billedserier av spor og avspeilinger på asfalt.

Gjennom mer enn tre tiår som fotograf, utelukkende i svart-hvitt og med en type film og fremkaller, hadde han nærmet seg lyset og mørket – det som er synlig og det øyet bare såvidt registrerer. I finstemte moduleringer av atmosfære, er fraværet og det som ikke vil tre frem like vesentlig som det åpenbare.

Det var en indre nødvendighet i Sandbergs intuitive og fysiske tilnærming til fotografiet, og bare unntaksvis tok han i bruk digitale verktøy. Den tekniske utøvelsen foregår nærmest som en del av kroppsbevegelsen. Mye av hans arbeid ble da også til underveis, i et slags transit mellom før og etterpå. En motivkrets av ikke-begivenheter finner sted i disse mellomrommene som åpner opp for tilskuerens egen kontemplasjon.

Sandbergs arbeid var et slags ”recording and reporting”, som maleren Francis Bacon pleide å si om kunstnerisk praksis. Det handler om å se verden, og dermed om å være i den. For slik fotografiet fanger øyeblikket og dermed paradoksalt nok gjør det til fortid, er det også en påminnelse om at vi er i livet bare på gjennomreise. I bildenes lysende mørke frigjøres en metafysikk som berører det vi ellers ikke kan skimte. – Torunn Liven.

Eventsmall uten tittel 20041297263662
Eventsmall h251297943741

På Oslo S presenterte Rom for kunst Tom Sandbergs fotografier i storformat på fasaden ved hovedinngangen, på fasadene ved Flytogterminalen, inne på stasjonen samt på boards inne på stasjonen.

Pressekontakt: Vibeke Christensen tel. 92886812, vibeke@mesen.no

Presseoppslag


Eventsmall mann311299247701
Eventsmall plass511299247751
Eventsmall tom sandberg fly1299247780
Eventsmall ute gutt111299247799
Eventsmall plass411299247834
Eventsmall 211302010442