«INCOGNITA NATURA»

Anna Widén

16.5.2019 - 22.10.2019
Oslo S

I anledning av at Oslo er europeisk miljøhovedstad 2019 presenterer Rom for kunst en temporær skulptur av Anna Widén som tematiserer naturens plass i våre omgivelser.

«I arbeidet med "Incognita Natura" vil jeg undersøke hvordan skogens materialer møter miljøet på Oslo S. Materialet i skulpturen representerer en betydelig kontrast til de harde, glatte overflatene i betong, glass og stål som man møter på flytogterminalen. Skulpturens form skiller seg ut i stasjonens stramme arkitektur og kan fremstå som et fremmedlegeme for betrakteren.

Skulpturen er både ute og inne. Formet gran vokser opp til taket, deretter inn gjennom vinduene og videre inn i bygningen. Elementer av pil skulpteres på stedet og komponeres i sammenheng med grantrærne og arkitekturen. Dette skogens innbrudd understreker det uforutsigbare. Organismen som okkuperer Oslo S  i perioden mai til september er av ukjente karakter, men ligner livsformer vi kjenner til.»
- Anna Widén

Eventsmall 2019 05 22 12.09.13 ed
Eventsmall  dsc 0121

Anna Widén (f. Sverige, 1971) bor og arbeider på Gran i Norge. I Norsk Kunstårbok 2018 skriver HC Gilje følgende: “Anna har selv beskrevet skogen som sitt atelier hvor hun finner både materialene og inspirasjonen til nye arbeider.” Hennes kunstnerskap har utviklet seg rundt naturens materialer og et bevisst og nennsomt arbeide med den håndverksmessige utførelsen. Det å forholde seg konkret og direkte til steder og materialer kjennetegner hennes metode, hvor ideer til kunstprosjekter som regel utvikles gjennom fysisk arbeid, heller enn ut fra et teoretisk utgangspunkt. Widén er innkjøpt av bl.a. Oppland fylkeskommune og Oslo kommunes kunstsamling, og hun har hatt en omfattende utstillingsvirksomhet både nasjonalt og internasjonalt. https://annawiden.com/

Eventlarge img 20190512 213203 1