Eventlarge  11288346701

«innSYN=INNsikt»

Vibeke Jensen

3.11.2010 - 29.11.2010
Oslo S

Kunstneren Vibeke Jensen undersøkte begreper og holdninger knyttet til temaet migrasjon i prosjektet innSYN=INNsikt. Hun tok i bruk byens offentlige rom, museumsrom og digitale rom, og inviterte publikum til å være med på dialogen rundt dette temaet. Ved å infiltrere byens digitale reklametavler tok hun debatten ut i nye former. Interaktive installasjoner i byrommet lot publikum dele sine meninger med andre.

Globalisering og urbanisering har ført til at mennesker er i bevegelse og at bybildet er i endring. Vibeke Jensen tok tak i disse endringene da hun belyste problemstillinger rundt migrasjon og begrepsapparatet rundt dette temaet. innSYN=INNsikt utfordret publikum til å tenke over etablerte begreper og delta aktivt i å debattere og revurdere fordommer knyttet til migrasjon. Publikum kunne delta i form av SMS-meldinger til interaktive installasjoner i bybildet, og i form av responser på prosjektets nettsted. Formålet var å bruke det offentlige rom som et sted for forhandling og diskusjon, der ulike meninger eksisterer ved siden av hverandre.

innSYN = INNsikt inkluderte en utstilling på Galleri IKM v/Oslo Museum, et nettsted og flere urbane intervensjoner i Oslo sentrum. En gratisavis om prosjektet distribueres på utvalgte steder.

Eventsmall  21288346717

Oslo museum; Interkulturelt museum, Kulturbyrået Mesén og Du store verden! presenterer:
innSYN=INNsikt – et prosjekt av Vibeke Jensen på Galleri IKM, Oslo S (skjermer og løpetekst) og i offentlige rom i Oslo by og på nett.
Utstillingsåpning 4. november kl. 18.00 på Oslo S ved nedgang spor 11, før vi tar turen til IKM.
innSYN=INNsikt er støttet av Norsk kulturråd, KORO og Den Kulturelle Skolesekken.

Eventsmall dsc 0188