«Litterære meldinger 2002»

31.5.2002 - 15.8.2002
Oslo S

Litterære meldinger var et prosjekt med målsetning å formidle skjønnlitterære bestillingsverk på Oslo S og sette ny fokus på det skrevne ord som kommunikasjonsform.

Prosjektet ble første gang gjennomført i 2002. Tekster fra fem forfattere ble formidlet på fasaden til Oslo S.

Tekstene ble animert av Nina N. Rønne og vist på Videogalleriet Oslo S. Gjennom utvalget av forfattere prøvde man å gjenspeile mangfoldet i norsk litteratur. Design og visuell utforming av tekstene var utarbeidet av Svein Størksen

Utvalget av forfattere er foretatt i samråd med Norsk Forfattersentrum.

Klipp fra media

Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd

Prosjektet er produsert av Rom for Kunst v/ Kulturbyrået Mesén

Eventlarge litterre meldinger 2002   1 original
Eventsmall litterre meldinger 2002   2 original
Eventsmall litterre meldinger 2002   3 original
Eventsmall litterre meldinger 2002   4 original