«Museet for Samtidskunst på Videogalleriet»

24.3.2003 - 25.4.2003
Oslo S

I samarbeid med Museet for Samtidskunst ble visningen “Utvalg fra Samlingen” presentert på Videogalleriet på Oslo S.

Fire verk fra sentrale norske kunstnere ble representert i “Utvalg fra Samlingen” som ble satt sammen spesielt for visningen på Videogalleriet. Konservator ved Museet for Samtidskunst Eva Klerck Gange var kurator og ansvarlig for utvelgelsen av verkene.

Som en del av satsningen Rom for kunst på Oslo S ble det i 2002 etablert en visningsarena for videokunst på stasjonsområdet. Videogalleriet var operativ i tidsperioden 2002 – 2003. Videogalleriet har hatt ulike samarbeidspartnere som har bidratt med programmering og kuratering. I tillegg har Rom for kunst presentert egne kuarterte visninger.

Andre medvirkende og samarbeidspartnere:
Utvalg og kuratering ved Museet for samtidskunst.
Prosjektet er produsert av Rom for kunst ved Kulturbyrået Mesén.

Eventsmall fredriksen