«Norge – et lydrike»

3.10.2002 - 13.10.2002
Oslo S

"Norge – et lydrike" var en lydkomposisjon og en interaktiv lydinstallasjon som var utplassert ved inngangspartiet på Oslo S.

Lydmaterialet ble levert av 18 mikrofoner plassert på utvalgte plasser over hele landet som hvert NRK-distriktskontor og NRK Sámi Radio fikk ansvar for. 16 lyddusjer plassert i stasjonsområdet presenterte utvalgt lyd fra hvert av landets fylker. Lyden ble overført til et lydtett rom som på Oslo S som publikum kunne entre.
Lydinstallasjonen var interaktiv, slik at sammensetningen av lydbildet kunne påvirkes av publikum.


Prosjektet ble gjennomført i forbindelse med Ultimafestivalen 2002. En original lydkomposisjon med utgangspunkt i det overførte materialet, ble fremført og sendt på NRK P2 direkte. Lydkomposisjonen var av Asbjørn Blokkum Flø

Klipp fra media

Prosjektet er produsert i et samarbeid mellom NRK, Notam, Ultimafestivalen og Rom for Kunst på Oslo S v/ Kulturbyrået Mesén.

Eventlarge norge et lydrike i original
Eventsmall norge et lydrike ii original
Eventsmall norge et lydrike iii original
Eventsmall norge et lydrike iv original
Eventsmall norge et lydrike v original