Eventlarge trondheim web

«Pilgrim»

Håkki

5.5.2014
Trondheim S

Kjenner du en konedenger på Meråker? Eller en idiot-patriot i Trondheim? Kunstneren Tomas Håkki Eriksson har foretatt en pilegrimsreise. Strekningen tilsvarer deler av St. Olavsleden som går fra Sundsvall til Trondheim. Pilgrim var et kunstprosjekt som tematiserte reisen og møtet med det fremmede utifra et historisk og samtidsperspektiv.

På sin reise har Tomas Håkki Eriksson stoppet på åtte utvalgte steder langs leden og snakket med innbyggere der om deres fordommer og relasjoner til innbyggere på nabosteder. Resultatet av reisen og samtalene var presentert i form av åtte postkort som var utstilt i store formater på Trondheim Sentralstasjon. I tillegg kunne du finne postkortene i vanlig format til fri distribusjon – kun tilgjengelig på stasjonen. Vi håpet på at du hadde lyst til å samle på disse eller sende de rundt om i verden, og slik bidra til å spre det gode budskap om naboer i denne delen av verden.

Eventsmall bracke web
Eventsmall ljungaverk web

”Jag har alltid velat göra en resa mellan Sundsvall-Trondheim för att göra en djupdykning i jantelagen som många gånger dominerar de små samhällena efter vägen. Min intention är att intervjua/fråga människor om vad de anser om folket i grannbyn eller kanske grannkommunen. Min uppväxt var sådan att man skulle tycka illa om de ifrån Ånge.. de ville alltid slåss och var oftast fullast och svinigast. Ångeborna i sin tur tyckte att vi var “wannabe-stadsbor” och snobbar som tog alla deras tjejer. Det är dock inte bara ungdomar som pratar högt om detta.. de äldre håller med och berättar ofta om liknande historier från deras tid som ung. Det skedde dock något på 40-talet då lagidrotterna förbrödrade byar och det var ofta anledning nog till att inte spöa en person då den spelade i samma fotbollslag etc. Men jantelagen har fortfarande ett starkt grepp och man tycker ofta att det satsas mer på andra byar än sin egen med resultatet “snobbar” som följd. För mig är det påtagligt att vi inte står enade som kommun, landskap eller län i fighten mot.. ja vad egentligen. Resultatet jag ser framför mig är klassiskt pittoreska vyer tagna från bygden men med texter hämtade från grannbygden t.ex. “bönder”, “fattig-lappar”, “svartingar” och “raggarsvin”. Alltså fylla en bild/vykort med ett område som alla i länet på sätt och vis representerar med adjektiv tagna från länet.”
Tomas Håkki Eriksson – 2008

Eventsmall sundsvall web

Design og tilrettelegging utstilling ved Jonny Snorkel

Presseomtale: 
Adresseavisen
Svenska Dagbladet

Åpningsarrangement onsdag 18. juni kl. 1800

Prosjektet er støttet av Trondheim kommune og Norsk kulturråd

Produsert av Rom for kunst ved Kulturbyrået Mesen

Eventsmall are web