Eventlarge icu3

«Privatlivets fred»

1.10.2008 - 25.11.2008
Oslo S

Privatlivets fred var et kunstprosjekt om personvern, frihet og integritet. Prosjektet var et samarbeid mellom Datatilsynet, Kunst i offentlige rom (KORO) og Rom for kunst, og presenterte fire kunstverk med personvern som tema. Verkene var valgt ut på bakgrunn av en idékonkurranse som ble holdt våren 2008. Juryens uttalelse kan du lese her.

Vi har alle noe vi ikke ønsker å dele med andre. Ikke fordi vi gjør noe ulovlig eller har noe å skjule, men rett og slett fordi vi vil være i fred. Personvern handler om at man har behov for å sette grenser for hvor nært innpå seg man vil slippe andre. Retten til privatlivets fred har en verdi som er vanskelig å måle. Mange av oss ser verdien først når personopplysninger er på avveie og vi føler at vår egen integritet trues.

Følgende kunstverk ble presentert på Oslo S:

”Manuell overvåking – pass deg, du kan bli tegnet” av Ingvild Kjær Tofte. Kunstneren skal installere et provisorisk overvåkingsbyrå på Oslo S, hvor hun tegner forbipasserende. Kunstneren blir selv et utstillingsobjekt, men idet betrakteren ser kunstneren, vil han oppdage at han selv blir betraktet. Intervju med Ingvild Kjær Tofte på Datatilsynet sine sider.
Performancen gjennomføres i følgende perioder: 1. – 8. oktober kl 08.00 – 10.00 og 15.00 – 17.00, 27. – 31. oktober kl 15.00 – 17.00 og 21. – 24. oktober kl 12.00 – 15.00.

”Venner” av Helene Torp. Venner er en videoanimasjon av enkle tegninger og korte hverdagsmeldinger. Ved å bruke språkuttrykk fra sms og Facebook blandes private og offentlige affærer. Verket viser hvor grensene går for det som er privat og offentlig i en hverdag hvor et feil tasterykk kan kringkaste intime detaljer. Intervju med Helene Torp på Datatilsynet sine sider.


Eventsmall 112a13111286467206
Eventsmall 112a13431286467225

Andre medvirkende og samarbeidspartnere

Initiativtager og oppdragsgiver for ”Privatlivets fred”: Datatilsynet
Prosjektleder og kunstnerisk ansvarlig: KORO / Yngvild Færøy
Produsent og utstillingsansvarlig: Rom for kunst / Kulturbyrået Mesén

Åpning onsdag 1.oktober kl 13.00 midt i ankomsthallen på Oslo S
Åpningen vil bli foretatt av:
Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys
Informasjonsdirektør i Datatilsynet, Ove Skåra
Konsernsjef i NSB, Einar Enger
Styreleder i KORO, Kari Metliaas

Les statsrådens tale under åpningen på Fornyings- og administrasjonsdepartementets sider

Performancen “Manuell overvåking” av Ingvild Kjær Tofte gjennomføres i følgende perioder: 1. – 8. oktober kl 08.00 – 10.00 og 15.00 – 17.00, 27. – 31. oktober kl 15.00 – 17.00 og 19. – 25. oktober kl 15.00 – 17.00.

Eventsmall 112a13621286467259
Eventsmall privatlivetsfred112a1309

”Bomring – DK58503” av Veronika Moen. Verket er en visualisering av kunstnerens 271 bomringpasseringer i 2007, registrert med dato og sted. Kunstneren gir et virkningsfullt bilde av vår stadig minskende mulighet til å ferdes anonymt. Selv de mest hverdagslige aktiviteter blir iakttatt og våre bevegelser blir kartlagt og lagret. Intervju med Veronika Moen på Datatilsynet sine sider. ”ICU/ Eye see you” av Bull.Miletic. En interaktiv videoinstallasjon med et forstørret øye som følger de forbipasserendes bevegelser med blikket. Verket menneskeliggjør overvåkingsteknologien, og peker på balansegangen mellom sikkerhet og frihet i det offentlige rom og troen på teknologien som sannhetsvitne. Intervju med Bull.Miletic på Datatilsynet sine sider.

Eventsmall 112a1552

Utvalg av presseoppslag:

  • Dagsavisen 1.oktober
  • Nettavisen 1.oktober
  • Dagsrevyen 21, 1.oktober
  • Aftenposten 2. oktober
  • Anmeldelse i Billedkunst

Prosjektet er støttet av Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Initiativtager og oppdragsgiver for ”Privatlivets fred”: Datatilsynet
Prosjektleder og kunstnerisk ansvarlig: KORO / Yngvild Færøy
Produsent og utstillingsansvarlig: Rom for kunst / Kulturbyrået Mesén
Oppdragsgiver Rom for kunst: ROM eiendom AS/NSB