«RØDE SAUER (The Influence of Us)»

12.10.2006 - 19.11.2006
Oslo S

Marte Aas søkte gjennom dette prosjektet å problematisere representasjonskritiske og kjønnspolitiske spørsmål ut i fra et ønske om å skrive jenter inn i historien og dermed skape en egen historisk identitet. Utstillingen åpnet 12. oktober i 2006 med konsert av Røde sauer.

Kunstner Marte Aas hadde jobbet sammen med to unge kvinnelige rappere fra Oslo. Mari og Stina hadde i 2006 rappet sammen i tre år og var i ferd med å skape seg et navn i rap-miljøet med bandet Røde sauer. I tillegg hadde de samarbeidet med breakdanseren Mari, også fra Oslo. Marte Aas søkte gjennom dette prosjektet å problematisere representasjonskritiske og kjønnspolitiske spørsmål ut i fra et ønske om å skrive jenter inn i historien og dermed skape en egen historisk identitet.

Prosjektet bestod av store portretter av Mari, Stina og Mari på fasaden til Oslo S. På Digitalveggen inne på Oslo S viste Aas en video av Røde sauer hvor de bl.a. fremfører Machorap.

På dagens unge musikkscene ser vi en overrepresentasjon av gutter som spiller i band. Det fins omtrent 500 gutteband for hvert jenteband. Denne skjevheten i kjønnsfordeling er ekstra sterk når det gjelder rap-musikk. I tillegg er deler av rap-genren overfyllt med sexistiske og kjønnsdiskriminerende holdninger.
Disse skjevhetene gjenspeiler seg videre i musikkhistorieskrivning der man også velger å gjøre mannlige artister til hovedrolleinnehavere, mens kvinnelige musikere blir viet interesse under de marginaliserende rubrikkene “jenteband”, “jenterock” eller “syngedamer”.

“Røde sauer er ikke jenterap. Røde sauer er et rappeband med stor integritet og sterkt engasjement. Røde sauer ruler.”

Klipp fra media

Prosjektet er produsert av Rom for kunst ved Kulturbyrået Mesén.

Eventlarge rde sauer 01 original
Eventsmall c original
Eventsmall b original
Eventsmall a original
Eventsmall fasaden oslo s original
Eventsmall fasade avstand original
Eventsmall dagsavisen original
Eventsmall spirit original
Eventsmall dsc00130