Eventlarge oslo s foto marisa ferreira

«Rear Window»

Marisa Ferreira

17.6.2016 - 22.8.2016
Oslo S

Marisa Ferreira leker med farger og perspektiver i sitt kunstverk på fasaden av Oslo S. «Rear Window» består av 59 vertikale striper som er montert skråstilt på fasaden og kunstverket forandrer seg ettersom hvor man betrakter det fra. 

Rear Window av Marisa Ferreira

Kunstneren ønsker å utforske betrakterens rolle i møtet med kunstverket. Med «Rear Window» beveger hun seg bort fra en rent visuell opplevelse av et kunstverk mot en mer fysisk og eksistensiell forståelse av kunsten, der betrakterens fysiske tilstedeværelse og bevegelse er en del av selve kunstverket.

Ferreira har laget de fargesterke sekvensene basert på enkle, geometriske former tegnet etter Fibonacci´s numeriske sekvens. Komposisjonen kan sies å herme de gåendes mønster foran Oslo S, rytmen av fotspor og folks bevegelse gjennom området.

Tittelen er hentet fra en film av Alfred Hitchcock der betrakteren er nødt til å engasjere seg (både mentalt og emosjonelt) i bildene på filmen for å forstå historien som utspiller seg.

Rear Window ble første gang vist på Rom for kunst på Oslo S i 2015.

Eventsmall rear window ferreira

Marisa Ferreira

Marisa Ferreira (1983) er utdannet ved Oporto Faculty of Fine Arts, Portugal - fordypning i kunst og design for offentlige rom, og har en MA i kunst fra University of Evora, Portugal. Marisa Ferreira sitt kunstneriske virke har beveget seg i retning av vitenskap som et uttrykk for vår teknologiske tidsalder. Kunstneren undersøker blant annet temaer knyttet til det gylne snitt og numeriske sekvenser, og er inspirert av skriftene til Merleau-Ponty og Heisenbergs usikkerhets-prinsipp. Hun jakter på en balanse mellom objektivitet og uttrykksfullhet.

Kulturbyrået Mesen er kurator og produsent for Rom for kunst på Oslo S. 

Eventsmall ferreira fasaden