«Reconstructed Scenes 1-3»

11.5.2005 - 16.6.2005
Oslo S

To fotografier av Per Christian Brown på fasaden til Oslo S.

Fotoserien viser iscenesettelser i et landskap hvor det er tatt i bruk ulike objekter. Scenene er uten mennesker, noe som forsterker den meditative stemningen og retter oppmerksomheten mot de etterlatte gjenstandene.

Gjennom hele 2005 hadde Rom for kunst på Oslo S fokus på fotokunst. Arbeidene til fire unge representanter for norsk fotokunst ble i 2005 presentert i storformat på fasaden til Oslo S.

Andre medvirkende og samarbeidspartnere

Forbundet Frie Fotografer har vært en sentral samarbeidspartner for kurateringen av satsningen på fotokunst på Oslo S. Prosjektet ble produsert av Rom for Kunst på Oslo S v/ Kulturbyrået Mesén.

Eventlarge reconstructed scenes i original
Eventsmall reconstructed scenes ii original
Eventsmall reconstructed scenes iii original
Eventsmall reconstructed scenes iv original
Eventsmall reconstructed scenes v original