Eventlarge rfk bok 313244631332241721

«Rom for kunst 2001-2011»

2.1.2012 - 1.1.2013
Oslo S

Boken «Rom for kunst 2001 - 2011» presenterer 75 kunstprosjekter, samt essays av Gavin Jantjes, Marte Aas og Line Ulekleiv. Redaktør er kunsthistoriker og journalist Vigdis Helene Hvale og ansvarlig utgiver er Kulturbyrået Mesén. Boken er designet av Your Friends, mens fotografiene av Oslo S er tatt av Ivan Brodey. Kunstnerne som blir presentert i boken har bidratt med dokumentasjon og originalverk for at boken skulle kunne realiseres. 

Rom for kunst er en satsing initiert av Rom Eiendom AS for å fremme produksjon og visning av temporær samtidskunst på offentlige arenaer som blant annet Oslo S. Kulturbyrået Mesén har vært kurator og produsent/prosjektleder for Rom for kunst siden oppstarten i 2001. 

Rom for kunst er et unikt prosjekt i Norge innenfor feltet kunst i offentlig rom, med mer enn 80 utstillinger og et stort antall kunstnere. Hvilken rolle spiller kunsten i det offentlige rom? Hvorfor er Oslo S viktig som utstillingsarena? Hvilke utfordringer og muligheter gir en slik ukonvensjonell arena? 

Boken gir et overblikk over alle kunstprosjektene i satsingen Rom for kunst i en tiårsperiode, og fokuserer på nye måter å presentere kunst for en nytt publikum på, samt utforsker kunstnerisk aktivitet og kunstens rolle i offentlig rom.

Rom for kunst 2001-2011
Utgiver: Kulturbyrået Mesén AS
Editor: Vigdis Helene Hvale
Art direction og design: Your Friends
Antall sider: 240 
Opplag: 750
ISBN 978-82-998887-0-7

Boken er tilgjengelig for salg. For mer informasjon kontakt: Kulturbyrået Mesén v/Vibeke Christensen, mobil: 92 88 68 12 vibeke@mesen.no mesen.no