Eventlarge  68a7037 Forskyvninger av Esther Maria Bjørneboe. Foto: Shwan Dler Qaradaki

«Forskyvninger»

Esther Maria Bjørneboe

31.10.2019 - 15.3.2020
Oslo S

Med referanser til monumentale glassmalerier, kirkehistorie og samtidskunst har Esther Maria Bjørneboe laget et gigantisk oljemaleri til fasaden på Flytogterminalen, Oslo S.

Esther Maria Bjørneboe har laget et gigantisk oljemaleri til glassfasaden på Oslo S/Flytogterminalen. Hun dekker den store fasaden, som er 10x10 meter, og skaper en komposisjon i farger og abstrakte former med utgangspunkt i egne erfaringer og refleksjoner knyttet til stedet. Bjørneboe har vært tro mot sitt særegne fargesterke og abstrakte kunstuttrykk i arbeidet med verket, og har gjennom sommeren vært i en prosess som har dreid seg rundt et tema hun selv beskriver som “skjult i det gamle, avslørt i det nye” og hvilke muligheter har kunsten i dette offentlige rommet?

Verket har referanser til monumentale glassmalerier, kirkehistorie og samtidskunst. Bjørneboe har rekontekstualisert oljemaleriet i en temporær form. På dagtid vil det kunne oppleves som et ugjennomsiktig, abstrakt sceneteppe på fasaden, mens etter mørkets frembrudd vil oljemaleriet fremstå mer transparent og lysende. Bjørneboe er nysgjerrig på hva som skjer med rommet når verket er plassert slik at folk kan komme nær det, de kan ta på det, fargene og formene vil stå frem og samtidig endre seg gjennom dagen. Hvordan vil dette påvirke publikum og deres opplevelse av stedet?

Eventsmall img 0854 ed
Eventsmall  68a7029

Det er det abstrakte og fargens virkning som er kjernen i Esther Maria Bjørnboe sine arbeider. Hun jobber ofte serielt, som i denne sammenheng betyr at fargefeltene er ordnet systematisk i serier. “Jeg jobber ofte med serier hvor fargen og komposisjonen danner et lengre forløp og står i et slags avhengighetsforhold til hverandre,” sier Bjørneboe.

Esther Maria Bjørneboe

Esther Maria Bjørneboe er maler og tegner, bor og arbeider i Oslo og er utdannet ved Institutt for farge ved Statens håndverks- og kunstindustriskole. Hun har mottatt Statens garantiinntekt for kunstnere og har en lang rekke utstillinger bak seg. Hun er innkjøpt til private og offentlige samlinger som bl.a. Utenriksdepartementet, Statsministerens kontor og Nasjonalbiblioteket, og har gjennomført flere offentlige utsmykkingsoppdrag for bl.a. Oslo kommune og KORO. Parallelt med utstillingsvirksomheten har hun virket som avistegner/rettstegner for dagspressen; NRK - Dagsrevyen og Morgenbladet.

Eventsmall 2019 10 31 17.52.39