«Sløyfelabben på Oslo S»

22.6.2005 - 1.8.2005
Oslo S

Performancekunstner Martin Slaatto utforsket og utfordret våre oppfatninger av hva det offentlige rom er.

“Sløyfelabben på Oslo S” bestod av en istallasjon i fasaderommet og på fasaden til Oslo S. Her gjennomførte Martin Slaatto daglig perfomance.

Prosjektet befant seg i skjæringspunktet mellom teater, performance og visuell kunst. Sløyfelabben på Oslo S var en urban videreføring av Martin Slaattos kunstneriske prosjekt “Slaatto-sløyfa”. Slaatto-sløyfa utforsker mulighetene og grensene for fysisk utfoldelse i Oslomarka.

Valg av Oslo S som arena for arbeidsprosessen byr på problemstillinger som er høyst aktuelle; Hvor mye plass trenger man? Hva er et offentlig rom? Hvem definerer det? Hva kan de brukes til og hvem eier det?

Klipp fra media

Andre medvirkende og samarbeidspartnere

Hege Vadstein og Paul Brady laget webversjonen av Søyfelabben på Oslo S.

Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd.

Prosjektet er produsert av Martin Slaatto i samarbeid med Rom for kunst ved Kulturbyrået Mesén.

Eventlarge slyfelabben i original
Eventsmall slyfelabben ii original
Eventsmall slyfelabben iii original
Eventsmall slyfelabben iv original
Eventsmall slyfelabben v original
Eventsmall slyfelabben vi original
Eventsmall slyfelabben vii original
Eventsmall slyfelabben viii original
Eventsmall slyfelabben ix original
Eventsmall slyfelabben x original