Eventlarge sevo print

«Snakk med meg»

Jason Havneraas

10.9.2007 - 30.10.2007
Trondheim S

Jason Havneraas bor og jobber i Trondheim, men snakker ikke norsk! Med hjelp av lærer Siri Gjære skulle kunstneren i 2007 lære seg norsk på Trondheim S i løpet av fire uker. Undervisningen foregår offentlig i trafikkhallen. Vi oppfordret offentligheten i Trondheim til å delta i prosjektet. Kunstneren inviterte alle til å komme og snakke med ham!

Målet med ”Snakk med meg” var å skape en offentlig interesse for å hjelpe Jason å lære norsk. Hver dag i lunsjpausen var han tilgjengelig på stasjonen mellom kl. 12.00 og 13.00. Han ville ta kontakt med ansatte, reisende og andre personer på stasjonen. Mens prosjektet pågikk kunne kunstneren også nås på snakkmedmeg@romforkunst.no.

Parallelt med norskundervisningen Jason Havneraas fotograferte en serie med portretter som visualiserer relasjonene som oppstår gjennom tilfeldige og organiserte samtaler. Utstillingen vokste sammen med kunstnerens norskkunnskaper. Til avslutningsdagen holdt kunstneren en tale på perfekt norsk! Portrettene var utstilt på stasjonen til og med 31. oktober 2007. 


Eventsmall dscn1847
Eventsmall snakk med meg

“Snakk med meg” handlet om ankomst. Prosjektet var en individuell tilnærming som viser viljen til å integrere seg i det norske samfunnet. Kunstneren ble en symbolsk figur som eksponerer seg på en sårbar mate. Dermed stilte han samtidig spørsmål ved samfunnet som han skal bli en del av. Prosjektet kunne også sees i sammenheng med diskusjonen om kunst i det offentlige rom.

”Snakk med meg” er et samarbeidsprosjekt mellom Rom for kunst og Trondheim kommune.

Eventsmall jazza topping show 5.910.07 015