Eventlarge p1070222

«Soft Spot»

Sidsel Palmstrøm, Johanne Lund Ness, Malfridur Adalsteinsdottir, Hanne Øverland

30.6.2017 - 25.10.2017
Oslo S

Kunstverket “Soft Spot” er laget av knall orange støvnetting, et materiale som vanligvis brukes på fasader under konstruksjon eller renovering.

I 2017 feirer Norske Tekstilkunstnere 40 år, og kunstnerne Sidsel Palmstrøm, Johanne Lund Ness, Malfridur Adalsteinsdottir og Hanne Øverland markerer jubileet med et kunstprosjekt på Flytogfasaden av Oslo S.

Kunstnerne har brukt tekstile teknikker som enkel drapering og hekling med idrettsnett som renning. De tekstile draperiene i stort format kan oppleves som en myk og taktil kontrast til byens harde overflater. Flettverk, veving og sammenbinding av tråder eller grener er en av de eldste konstruksjonsmetodene mennesker har benyttet. Draperier har også klare referanser til klassisk billedkunst med tekstilet som beskytter og skjuler, forskjønner og tilslører. “Slik vi ser det kan byrommet ved Oslo S metaforisk være som en imaginær vev av koblinger mellom mennesker og deres gjøremål”, sier kunstnerne.

Det enorme tekstilkunstverket er 8 m høyt og 7 m bredt og har blitt produsert med hjelp av dyktige assistenter fra master og bachelorutdanningen på tekstilavdelingen KhiO: Alejandra Torres, Lillian Saksi og Julia Wallman.

Soft Spot er støttet av Kulturetaten, Oslo Kommune.


Videoverk inngang nord ved nedgang til t-banen:

Til far


Av Anne Tveit Knutsen

I videoverket Til far (2016) ser vi en mann på sengekanten med et etui i hånden. Han ser møysommelig på det og holder det gjentatte ganger opp til øret. Gjennom hele verket høres tikkelyd fra en klokke. Filmen har et stillestående, iscenesatt handlingsforløp hvor man inviteres inn i et intimt møte mellom en eldre mann og hans møte med sin umiddelbare omverden. Han er iscenesatt i et rom fylt av tekstile hverdags-materialer som forteller om hvordan disse materialene omslutter oss i alle livsløp og berører noe dypt eksistensielt. Arbeidet undersøker taktil forståelse av omverdenen, tematikk knyttet til demens og åpner opp for lesninger omkring hukommelse generelt.

Anne Tveit Knutsen (f.1961) Bor og arbeider i Bergen. Knutsen tok hovedfag ved seksjon for tekstil ved Kunsthøgskolen i Bergen i 2004. Hun har hatt flere separatutstillinger de senere årene, blant annet ved Galleri Format, House of Foundation og Visningsrommet USF. Hun har deltatt på flere gruppeutstillinger i inn- og utland. Hun er også en del av kunstnergruppen «Knutsen, Paulsen & Hoem».

Om kunstnerne

Sidsel Palmstrøm, Johanne Lund Ness, Malfridur Adalsteinsdottir og Hanne Øverland har alle lang fartstid som kunstnere innenfor et bredt spekter av uttrykk og teknikker. De arbeider med tekstil forstått både direkte og indirekte, som et materialspesifikt felt, og som en underliggende drivkraft og tenkemåte. De har tidligere samarbeidet om utstillingen BEHOLDER, produsert i og for Spriten Kunsthall i Skien.

Eventsmall p1070299
Eventsmall p1070270