«Sun City»

14.3.2005 - 15.4.2005
Oslo S

To fotografier av Una Line Ree Hunderi på fasaden til Oslo S.

Tittelen Sun City er brukt som en metafor for en avsondret, idealisert verden – en glansbildeverden. Bildene viser urbane rom, men det er ingenting i fotografiene som røper nasjonaliteten. Begge bildene ser ut som om de er tatt i samme nabolag.

Gjennom hele 2005 var Rom for kunst på Oslo S fokusert på fotokunst. Arbeidene til fire unge representanter for norsk fotokunst ble i 2005 presentert i storformat på fasaden til Oslo S.

Klipp fra media

  • Aftenposten: Skaper en ny verden
  • Fotokunst på Oslo S: Una Line Ree Hunderi, Foto.no

Andre medvirkende og samarbeidspartnere

Forbundet Frie Fotografer har vært en sentral samarbeidspartner for kurateringen av satsningen på fotokunst.

Prosjektet er produsert av Rom for Kunst på Oslo S ved Kulturbyrået Mesén.

Eventlarge una line ree hunderi i original
Eventsmall una line ree hunderi ii original
Eventsmall una line ree hunderi iii original
Eventsmall una line ree hunderi iv original
Eventsmall una line ree hunderi v original