«Sven Påhlsson på Videogalleriet»

21.2.2003 - 21.3.2003
Oslo S

Tre videoarbeider av Sven Påhlsson ble vist på Videogalleriet på Oslo S.

Arbeidene “Lay Out” 1998, “Fun House” 1999 og “Crash Course” 2000 ble presentert.

Innholdet og tematikken i disse arbeidene gjenspeiler mye av den dymamikken og den repitative bevegeligheten som er betegnende for det offentlige rommet på Oslo S. Visningen var kuratert av Rom for kunst i samarbeid med Sven Påhlsson.

Som en del av satsningen Rom for kunst på Oslo S ble det i 2002 etablert en visningsarena for videokunst på stasjonsområdet. Videogalleriet var operativ i tidsperioden 2002 – 2003. Videogalleriet har hatt ulike samarbeidspartnere som har bidratt med programmering og kuratering. I tillegg har Rom for kunst presentert egne kuarterte visninger.

Prosjektet er produsert av Rom for kunst ved Kulturbyrået Mesén.

Eventsmall dsc00002