Eventlarge fencer Staffan Redin fører fokuset videre fra kameraet til selve blikket.

«Svensk videokunst »

Dan Lageryd, Magnus Wassborg, Staffan Redin

26.1.2010 - 4.3.2010
Oslo S

I 2009 satte Rom for kunst fokus på ingeniørkunsten. Som del av denne satsingen presenterte vi tre svenske samtidskunstnere i samarbeid med kuratorteamet Twochange i Rom for kunst sitt videogalleri. 2010 startet med en reprise av dette flotte programmet med svensk videokunst.

I Dan Lageryds digitale videokollager Eugenia 10 og Kulturhuset 2008 01 15 13:00-17:30 behandles temaer som arkitektur, tid og rom. Med kameraets hjelp plukker Lageryd arkitekturen fra hverandre for siden å rekonstruere den i et nytt og mindre statisk uttrykk, der den arkitektoniske konstruksjonen flytter inn i bildet Lageryd

Mens Lageryd blottlegger arkitekturen som konstruksjon, trekker Magnus Wassborg veksler på filmens tekniske egenskap; å binde stillbilder sammen til bevegelse. Samtidig drar Nature studies in gray and green (09.33 min.) også veksler på det svenske naturmaleriet. Videoen har, i likhet med maleriet og fotografiet, fikserte bilderammer. Kameraet ruller, men avhengig av skogens betingelser opplever betrakteren tidvis bildet som frosset. Wassborg


Eventsmall eugenia 10 highres 1 1
Eventsmall kulturhuset highres 1

Staffan Redin fører fokuset videre fra kameraet til selve blikket; ”ögonen dunkla sin kos, och synen molnar i mörkre”. Hans video Fencer (03:50 min) nærmer seg øyeblikkets skiftinger i blikket; et spill med attraksjon og frastøting. Arbeidet viser til en flytende grensetilstand av blikk og ikke-blikk, som utgjør spenningsfeltet mellom hud og hornhinne. Redin

Kurator for videoprogrammet: Twochange, Strockholm
Twochange – produsent av videokunst. I fem år har vi produsert nye settinger for videokunst innenfor og utenfor gallerirommet, i private så vel som offentlige arenaer, for mennesker i deres hverdag. Twochange består av Jannike Brantås og Carina Törnblom. Twchange

Visningssted: Oslo S, inngang nord, ved rulletrappene ned mot t-banen.

Produsert av Kulturbyrået Mesen for Rom for kunst.

Eventsmall fencer7