Eventlarge 2592431251ab0001286467429 Torunn Skjelland «Take a deep breath»

«Take a deep breath»

Torunn Skjelland

19.6.2008 - 15.9.2008
Oslo S

Med temaet miljø, ansvar, engasjement og bevissthet hadde Rom for kunst invitert Torunn Skjelland til å utforme en utstilling på Oslo S i de tre sommermånedene.

Skjelland ønsket å sette søkelys på problemstillinger rundt luftforurensing, og hadde tatt utgangspunkt i uttrykket “Take a deep breath”. Uttrykket spilte på den umiddelbare handlingen det er å puste, og på hvordan vi gjennom vår egen pust helt konkret merker luftforurensingen på kroppen. Med denne oppfordringen på fasaden håpet hun på å øke bevisstheten om luftkvalitet og den luften man faktisk puster inn her og nå.

En organisk sitteinstallasjon, dekket av vegetasjonsmatter, var en del av utstillingen. Her bringte Skjelland et lite stykke natur inn i en grå og forurenset asfaltjungel foran hovedinngangen til Oslo S. Innslag av natur har positive virkninger i urbane miljøer; de puster inn kulldioksid og slipper ut oksygen, og tar opp annen forurensing fra lufta. Men også psykisk har naturen en positiv virkning for mennesker. Skjelland oppfordret oss til å trekke pusten; stoppe opp, og ta oss en avstressende pustepause på hennes grønne skulptur.

Eventsmall oslosoversikt11286467466
Eventsmall oslosoversikt21286467480

Fra installasjonen kunne man se Skjellands verk i storformat på fasaden av Oslo S – en avbildning av et maleri blåst opp i uvante dimensjoner. Motivet viste en idealisert og nostalgisk situasjon av en kvinne avbildet foran fjord og fjell. Her hadde kunstneren grepet tak i tanker rundt nordmenns kollektive selvbilde gjennom ren luft, uberørt natur og sunne idealer. Hun ønsket å si noe om hvordan vi framstiller norsk natur – hvordan renhet og frisk luft har blitt en merkevare for Norge, og ikke minst hvordan norsk natur har blitt en stor eksportvare.

Inne på Oslo S presenterte Skjelland et videoverk som viste barn som holder pusten så lange de kan. Gjennom barnas lek ble det gjort alvor i temaet og spørsmål i forhold til framtiden tydelig. Sannsynligvis ville disse barna føle klimaendringer på kroppen i mye større grad enn det vi gjør i dag.

Eventsmall torunn skjelland take a deep breath2

Torunn Skjelland er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen avdeling Kunstakademiet, og bor og arbeider i Bergen. Hun jobber med stedsspesifikke installasjoner, video, foto og maleri. Hun har også laget kunstprosjekter i det offentlige rom og er kanskje mest kjent fra duoen ”Vestlandske Kunstmisjon”. Skjellands malerier ligger nært opp til fotografiet, og hun jobber alltid i serier hvor det bærende elementet er selve motivvalget. Presseomtale Østandssendingen Bergensavisen Tønsberg Blad Byggeindustrien Indre Akershus Blad Telemarksavisa Finnmarken ANB Produksjonen ”Take a deep breath” er støttet av Vital Vekst AS Aaltvedt Stein AS. Produsert av Rom for kunst ved prosjektleder Kulturbyrået Mesén