Eventlarge 1a gutt ser skjerm Still fra Sara Eliassen's The Feedback Loop, Munchmuseet i bevegelse (2018)

«The Feedback Loop»

Sara Eliassen

11.6.2018 - 17.6.2018
Oslo S

Med videoverket The Feedback Loop bryter kunstner Sara Eliassen inn i bildestrømmen på skjermene på Oslo S med en serie korte visuelle forstyrrelser som gir assosiasjoner til skjermspråkets ideologiske historie.

I én uke, fra 11. - til 17. juni kan du oppleve Eliassens utforskning av skjermspråkets virkemidler blant reklamen som møter folk på Oslo S. I skjermintervensjonene bruker Sara Eliassen en av de såkalte Norgesfilmene, den norsk-tyske produksjonen Symphonie des Nordens fra 1938, som utgangspunkt for et nytt videoverk. En jente fra Norgesfilmen ser opp på det norske flagget i 1938, og møter blikket til en ung gutt i Oslo i 2018. Hver videosnutt er filmet foran skjermen den vises på, noe som er med å tematisere skjermkulturen som allestedsnærværende. Kunstneren ser på relasjonen mellom skjerm og menneske, og undersøke hvordan ideologi sniker seg inn i dagens skjermspråk. Videoverket vises på reklameskjermer over hele Oslo S - både inne og ute.

I samarbeid med Rom for kunst på Oslo S viser Eliassen et redigert utdrag av filmen Symphonie des Nordens, da uten reklame på Rom for kunst-skjermen ved inngangen til T-banen på Oslo S. Her kan du se hvordan Norgesfilmen bruker slående norsk natur og folketradisjoner som et ledd i periodens nasjonsbygging, og hvordan kunstneren har brukt denne filmen som utgangspunkt for prosjektet. Symphonie des Nordens er laget av den tyske regissøren Julius Sandmeier i 1938, og produsert av Kommunenes Filmcentral A/S og Nordische Gesellschaft (Lübeck). Filmen var Norges bidrag til Veneziabiennalen i 1939, samme år som andre verdenskrig brøt ut.

Skjermer og levende bilder er en integrert del av hverdagen. Visuelle inntrykk fra skjermer som omgir oss former både vår virkelighetsoppfatning og våre handlinger – bevisst og ubevisst. Siden 1930-tallets turist- og propagandafilmer har virkemidler som fremkaller begjær og frykt blitt brukt til å skape motsetninger mellom det gode og det onde, folket og fienden.

Sara Eliassen er en billedkunstner og filmskaper som arbeider i Oslo, Mexico City og New York. Hun er opptatt av hvordan levende bilder, skjermer og teknologi påvirker våre blikk, bevegelser og tankeprosesser.

Prosjektet The Feedback Loop er et tredelt prosjekt for Munchmuseet i bevegelse, kuratert av Natalie Hope O’Donnell. Prosjektet er støttet av KORO/URO, Fritt Ord og Nasjonalbiblioteket. Visningen på Rom for kunst- skjermen ved inngangen til T-banen på Oslo S er et samarbeid med Rom for kunst. Rom for kunst er den temporære kunstsatsingen til Bane NOR Eiendom, som kurateres og ledes av Kulturbyrået Mesén.

Eventsmall vertikal liten  gutt ser skjerm