Eventlarge the white paper.pressebilde Foto Ågren&Hegardt

«The white paper»

Theo Ågren & Björn Hegardt

10.9.2015 - 23.11.2015
Oslo S

En usynlig naturkraft har fått store papirark til å fly langs fasaden av Oslo S. I det frosne øyeblikket av en virvelvind forskyves perspektivet. I stormens øye på innsiden av fasaden er arkene i normal størrelse, langs fasaden flyr papirark i overdimensjonert format.

Utgangspunktet for installasjonen er formatet A4, den internasjonale standarden utformet av Walter Porstmann i 1922. Norge var ett av de første landene som innførte A-formatet, allerede i 1926, etter Deutsches Institut for Normung’s anvisninger. I dag brukes A-formatet av nesten alle land i verden. 

Hva betyr et papir? Å være uten gyldige papirer, å være papirløs er dessverre blitt et begrep i vår hverdag. En realitet for mange. Det hvite papiret ses ofte som et symbol på et voksende byråkrati innenfor mange felt, der papirbunker flyttes rundt i allmennhetens tjeneste.

Det blanke arket står også for nye muligheter, begynnelsen på noe nytt, et ubeskrevet blad. A4-normens hensikt var å skape orden i kaoset, effektivisere, og få et universelt format som alle kan være enige om, slik at utveksling og kontakt mellom land og folk gjøres lettere. I normens begrensning ligger en større tanke, en ide om frihet og forståelse.

Eventsmall 2015 09 08 13.00.39
Eventsmall 2015 09 08 13.22.16