«Tid, tanke og rom»

28.3.2007 - 25.4.2007
Trondheim S

Rom for kunst hadde i 2007 gleden av å presentere det første kunstprosjektet på Trondheim S: Tid, tanke og rom som setter fokus på tilfeldigheter og forunderlige sammentreff. Gjennom tekst, performance og objekter kunne de reisende og publikum ta del i lokale og globale historier som hadde dette fenomenet som tematisk utgangspunkt. Prosjektet var et samarbeid mellom Fredrick Chance Museum of Coincidence og Rom for kunst.

I løpet av livet opplever vi forunderlige sammentreff eller hendelser som kan virke merkelige. Og mange spør seg: Er det en større mening bak, eller var det hele bare tilfeldig? Sammen deler vi en erfaring om dette fenomenet, noen mer en andre. Det er ikke alltid vi klarer å beskrive det, men når det treffer deg, føles det som om noe større en oss selv hadde en finger med i spillet, eller så rister vi det av oss og forklarer det som tilfeldig.

En viktig målsetting for Fredrick Chance Museum of Coincidence er å produsere stedspesifikke intervensjoner i samarbeid med byer og tettsteder, enkeltpersoner og institusjoner, steders transportsystem og massemedia. Målet med intervensjonene er å utforske tilfeldigheter og forunderlige sammentreff, og dens forbindelse med den lokale og universelle sammenhengen.

I samarbeid med NRK Trøndelag ønsket museet å samle inn lokale historier som vil inngå som en del av museets unike og bredt sammensatte samling av tilfeldigheter og forunderlige sammentreff. Museets samling ble konstant re-visualisert i dette programmet, og samlingen ble utvidet gjennom mennesker som bidrar med sine personlige historier om tilfeldigheter og forunderlige sammentreff.

Prosjektet er produsert av Kulturbyrået Mesén

Eventlarge img16781286467720
Eventsmall img16991286467749
Eventsmall img17111286467772