Eventlarge artasart project1286464279 www.artasart.org er en dynamisk og interaktiv webside hvor brukeren kan forandre websidens form og innhold.

«www.artasart.org»

Tito Frey

20.5.2010 - 13.6.2010
Oslo S

www.artasart.org er en dynamisk og interaktiv webside hvor brukeren kan forandre websidens form og innhold, ved bruk av internett eller sms til nr 2012.

Innholdet tar for seg ordet «art». Hva som er kunst eller hva kunst kan være. Korte setninger bygger opp en symmetrisk struktur på websiden. På toppen av siden kommer kontinuerlig nye setninger til syne, mens de nederste forsvinner. I setningene forholder seg ett ord til «art», som i tittelen. Disse ordene kan brukeren legge inn selv, ellers blir de kontinuerlig tatt ut av en database. De nye ordene blir tatt opp i databasen. Websiden er på engelsk og vil bare akseptere engelske ord.

Websidens formale uttrykk bygger på speiling. I websiden anvendes denne speilingen på tekst. Uttrykket springer ut fra et tradisjonellt håndverk som finnes i mange kulturer: Papirklipping. I dette håndverket blir ofte utklipp av svart papir lagt på hvit grunn. Ofte klippes det i brettet papir, noe som resulterer i et symmetrisk bilde. Begge deler er ivaretatt på websiden.

Tito Frey (f. 1973 i Zürich, Sveits) er Bachelor avgangsstudent ved Kunstakademiet i Oslo. Arbeidet www.artasart.org er et prosjekt i det almenne offentlige rom som vises under avgangsutstillingen 2010. Selve utstillingen fant sted på Tullinløkka fra 21. mai til 13. nuni 2010.