Intensjonen med Rom for kunst er å skape positive kunstopplevelser for de mange besøkende på Oslo S. Kulturbyrået Mesén er kurator og produsent/prosjektleder for satsingen. 

Målsettingen med satsingen er å ta i bruk stasjonsområdene på nye måter ved å presentere tidsbegrensende og stedsspesifikke kunstprosjekter som åpner opp for en dialog med et bredt publikum.